قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه 0016
اطلاعیه نوبت دوم
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”واگذاری سهام تامین تجهیزات استصنا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0016