📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه ۰۰۱۶
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “دیدار مستقیم اعضای انجمن با مدیران حوزه کارفرمایی”فایل پیوست را مطالعه بفرمایید.

۰۰۱۶