📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه 0016
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “دیدار مستقیم اعضای انجمن با مدیران حوزه کارفرمایی”فایل پیوست را مطالعه بفرمایید.

0016