📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه ۰۰۱۵
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “معرفی شرکت های فناور و غیر دانش بنیان”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

۰۰۱۵