📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو
اطلاعیه 0014
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بازدید از کارخانجات شرکتهای عضو  شهرک صنعتی شمس آباد”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

0014