✅قابل توجه اعضای محترم
اطلاعیه0012
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “مجمع عمومی کمیته تخصصی تجهیزات حفار ی “فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.

0012.docx