قابل توجه کلیه اعضای محترم
اطلاعیه 0010

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”فصلنامه سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” فایل پیوست را مطالعه بفرمایید.

 0010-اطلاعیه