📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

001