قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه شماره 005 جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” عودت چک ضمانت و دریافت صورتحساب بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.