اطلاعیه ۰۰۳۶-“دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور” 04 بهمن 1401

اطلاعیه ۰۰۳۶-“دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور”

قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۳۶ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۳۶

اطلاعیه
اطلاعیه۰۰۳۲-پیش ثبت نام بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران 10 دی 1401

اطلاعیه۰۰۳۲-پیش ثبت نام بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با انجام پیش ثبت نام بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۳۲  

اطلاعیه ۰۰۳۰- “نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران” 29 آذر 1401

اطلاعیه ۰۰۳۰- “نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران”

قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۳۰ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با”نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران”فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۳۰

اطلاعیه ۰۰۳۱-“اعلام موفقیت ها و دستاوردها” 29 آذر 1401

اطلاعیه ۰۰۳۱-“اعلام موفقیت ها و دستاوردها”

قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۳۱ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “اعلام موفقیت ها و دستاوردها” فایل پیوست را ملاحظه فرمایید. ۰۰۳۱

فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 09 آذر 1401

فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

📌                                ” کاندیدهای بازرسی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” قابل توجه کلیه شرکت های عضو مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ در اتاق بازرگانی ایران با حضور پرشکوه اعضا برگزار خواهد شد. *فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران منتشر شد* […]

اطلاعیه ۰۰۲۹-کانال های اطلاع رسانی انجمن 01 آذر 1401

اطلاعیه ۰۰۲۹-کانال های اطلاع رسانی انجمن

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “کانال های جدید ارتباطی” انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   ۰۰۲۹

اطلاعیه ۰۰۲۸- همایش اقتصادی استصنا 24 آبان 1401

اطلاعیه ۰۰۲۸- همایش اقتصادی استصنا

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “شرکت در همایش اقتصادی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   ۰۰۲۸    

اطلاعیه  ۰۰۲۷- تکمیل و ارسال اطلاعات جهت شناسایی توانمندیهای اعضا و برنامهریزی همایش ها 09 آبان 1401

اطلاعیه ۰۰۲۷- تکمیل و ارسال اطلاعات جهت شناسایی توانمندیهای اعضا و برنامهریزی همایش ها

قابل توجه کلیه اعضای محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “تکمیل و ارسال اطلاعات جهت شناسایی توانمندی‎های اعضا و برنامه‎ریزی همایش‎ها” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۲۷ پرسش نامه توسعه بازار  

اطلاعیه ۰۰۲۶ 02 آبان 1401

اطلاعیه ۰۰۲۶

قابل توجه کلیه اعضای محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط اطلاعیه ۰۰۲۶ فایل پیوست را دانلود بفرمایید.  ۰۰۲۶ اطلاعیه

اطلاعیه۰۰۲۵- نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی و ماشین سازی روسیه 29 شهریور 1401

اطلاعیه۰۰۲۵- نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی و ماشین سازی روسیه

✅قابل توجه کلیه اعضای محترم اطلاعیه ۰۰۲۵ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی و ماشین سازی روسیه”فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۲۵

اطلاعیه ۰۰۲۴- “هشدار کلاهبرداری” 23 شهریور 1401

اطلاعیه ۰۰۲۴- “هشدار کلاهبرداری”

✅قابل توجه کلیه اعضای محترم اطلاعیه ۰۰۲۴ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “هشدار کلاهبرداری”فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۲۴