اطلاعیه۰۰۲۵- نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی و ماشین سازی روسیه 29 شهریور 1401

اطلاعیه۰۰۲۵- نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی و ماشین سازی روسیه

✅قابل توجه کلیه اعضای محترم اطلاعیه ۰۰۲۵ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” نمایشگاه بین المللی تجهیزات صنعتی و ماشین سازی روسیه”فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۲۵

اطلاعیه
اطلاعیه ۰۰۲۱- “جلسه هم اندیشی و هم افزایی شرکتهای دانش بنیان” 30 مرداد 1401

اطلاعیه ۰۰۲۱- “جلسه هم اندیشی و هم افزایی شرکتهای دانش بنیان”

✅قابل توجه کلیه اعضای محترم اطلاعیه ۰۰۲۱ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “جلسه هم اندیشی و هم افزایی شرکتهای دانش بنیان” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۲۱

اطلاعیه ۰۰۲۰- “همایش نفت، گاز و انرژی کشور غنا” 30 مرداد 1401

اطلاعیه ۰۰۲۰- “همایش نفت، گاز و انرژی کشور غنا”

قابل توجه کلیه اعضای محترم اطلاعیه ۰۰۲۰ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “همایش نفت، گاز و انرژی کشور غنا” مطالعه فرمایید. ۰۰۲۰٫docx

اطلاعیه ۰۰۱۹-“بازدید از کارخانجات شرکتهای عضو  شهرک صنعتی سپهر” 22 مرداد 1401

اطلاعیه ۰۰۱۹-“بازدید از کارخانجات شرکتهای عضو شهرک صنعتی سپهر”

قابل توجه کلیه اعضای محترم اطلاعیه ۰۰۱۹ کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بازدید از کارخانجات شرکتهای عضو شهرک صنعتی سپهر” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۱۹

اطلاعیه ۰۰۱۸ 19 مرداد 1401

اطلاعیه ۰۰۱۸

قابل توجه اعضای محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “دسترسی به دبیرخانه” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   ۰۰۱۸

اطلاعیه ۰۰۱۶- دیدار مستقیم اعضای انجمن با مدیران حوزه کارفرمایی 11 تیر 1401

اطلاعیه ۰۰۱۶- دیدار مستقیم اعضای انجمن با مدیران حوزه کارفرمایی

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۱۶ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “دیدار مستقیم اعضای انجمن با مدیران حوزه کارفرمایی”فایل پیوست را مطالعه بفرمایید. ۰۰۱۶

اطلاعیه ۰۰۱۵- معرفی شرکت های فناور و غیر دانش بنیان 04 تیر 1401

اطلاعیه ۰۰۱۵- معرفی شرکت های فناور و غیر دانش بنیان

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۱۵ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “معرفی شرکت های فناور و غیر دانش بنیان”فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۱۵

اطلاعیه ۰۰۱۴-بازدید از کارخانجات شرکتهای عضو  شهرک صنعتی شمس آباد 31 خرداد 1401

اطلاعیه ۰۰۱۴-بازدید از کارخانجات شرکتهای عضو  شهرک صنعتی شمس آباد

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۱۴ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بازدید از کارخانجات شرکتهای عضو  شهرک صنعتی شمس آباد”فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۱۴

اطلاعیه ۰۰۱۳- معرفی شرکت یا کالاهای صادراتی تولید داخل 25 خرداد 1401

اطلاعیه ۰۰۱۳- معرفی شرکت یا کالاهای صادراتی تولید داخل

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۱۳ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “معرفی شرکت یا کالاهای صادراتی تولید داخل”فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۱۳

اطلاعیه ۰۰۱۲- مجمع عمومی کمیته تخصصی تجهیزات حفاری 11 خرداد 1401

اطلاعیه ۰۰۱۲- مجمع عمومی کمیته تخصصی تجهیزات حفاری

✅قابل توجه اعضای محترم اطلاعیه۰۰۱۲ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “مجمع عمومی کمیته تخصصی تجهیزات حفار ی “فایل پیوست را ملاحظه فرمایید. ۰۰۱۲.docx

اطلاعیه ۰۰۱۱- فصلنامه استصنا با هدف نمایش توانمندی های اعضا 11 خرداد 1401

اطلاعیه ۰۰۱۱- فصلنامه استصنا با هدف نمایش توانمندی های اعضا

✅قابل توجه اعضای محترم اطلاعیه ۰۰۱۱ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “فصلنامه استصنا با هدف نمایش توانمندی های اعضا “فایل پیوست را ملاحظه فرمایید. ۰۰۱۱