اطلاعیه ۰۰۱۰- مجمع عمومی کمیته تخصصی شیرآلا ت 03 خرداد 1401

اطلاعیه ۰۰۱۰- مجمع عمومی کمیته تخصصی شیرآلا ت

📌قابل توجه اعضای محترم اطلاعیه ۰۰۱۰ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “مجمع عمومی کمیته تخصصی شیرآلا ت”فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۱۰

اطلاعیه
گزارش جانمایی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران 21 اردیبهشت 1401

گزارش جانمایی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

✅قابل توجه کلیه شرکت های عضو 📌جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “گزارش جانمایی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. گزارش جانمایی

اطلاعیه ۰۰۶ – برگزاری مجمع عمومی کمیته تخصصی شیرآلات 12 اردیبهشت 1401

اطلاعیه ۰۰۶ – برگزاری مجمع عمومی کمیته تخصصی شیرآلات

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۶ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “برگزاری مجمع عمومی کمیته تخصصی شیرآلات” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۶

اطلاعیه ۰۰۵ – محل جدید انجمن 05 اردیبهشت 1401

اطلاعیه ۰۰۵ – محل جدید انجمن

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۵ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “محل جدید انجمن” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۵

اطلاعیه ۰۰۴- واگذاری لایت باکس در غرفه انجمن 04 اردیبهشت 1401

اطلاعیه ۰۰۴- واگذاری لایت باکس در غرفه انجمن

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۴ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “واگذاری لایت باکس در غرفه انجمن” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۴

اطلاعیه ۰۰۳ – جابه جایی مکان استقرار انجمن 23 فروردین 1401

اطلاعیه ۰۰۳ – جابه جایی مکان استقرار انجمن

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو اطلاعیه ۰۰۳ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “جابه جایی مکان استقرار انجمن” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۳

اطلاعیه۰۰۲- تکمیل مدارک بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران 22 فروردین 1401

اطلاعیه۰۰۲- تکمیل مدارک بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران

قابل توجه اعضای محترم اطلاعیه۰۰۲ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “تکمیل مدارک بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران “فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۲

اطلاعیه ۰۰۱ – اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی 22 فروردین 1401

اطلاعیه ۰۰۱ – اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۱

اطلاعیه ۰۰۴۸- بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران 25 اسفند 1400

اطلاعیه ۰۰۴۸- بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران

🔴قابل توجه اعضای محترم اطلاعیه ۰۰۴۸ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی تهران” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۰۰۴۸

اطلاعیه ۰۰۴۷-بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران 14 اسفند 1400

اطلاعیه ۰۰۴۷-بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

🔴قابل توجه اعضای محترم ✅اطلاعیه ۰۰۴۷منتشر شد جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

اطلاعیه ۰۰۴۶-سمینار ساخت بار اول 14 اسفند 1400

اطلاعیه ۰۰۴۶-سمینار ساخت بار اول

🔴قابل توجه اعضای محترم ✅اطلاعیه ۰۰۴۶منتشر شد جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “سمینار ساخت بار اول”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   ۰۰۴۶