فراخون ۰۰۲۶-برگزاری دوره آموزشی 10 مهر 1400

فراخون ۰۰۲۶-برگزاری دوره آموزشی

📌📌فراخوان ۰۰۲۶ قابل توجه کلیه شرکت های عضو 🧷جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “شرکت در دوره آموزشی ” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. فراخوان ۰۰۲۶

اطلاعیه
خبرنامه ۰۰۲۲- مناقصات شرکت تولید نیروی برق مرکزی 20 تیر 1400

خبرنامه ۰۰۲۲- مناقصات شرکت تولید نیروی برق مرکزی

📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “مناقصات شرکت تولید نیروی برق مرکزی” فایل های پیوست را مطالعه فرمایید. فراخوان ۰۰۲۲ اسناد مناقصه خرید لوازم یدکی – زغال استعلام انجام تست نشتی فوم تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی (مکانیک ۶ آیتمی) تجدید مناقصه خرید لوازم یدکی (بیرینگ)

فراخوان ۰۰۲۱ / تشکیل کمیته ها ی تخصصی 19 تیر 1400

فراخوان ۰۰۲۱ / تشکیل کمیته ها ی تخصصی

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “فراخوان عمومی تشکیل کمیته ها ی تخصصی”فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   فراخوان ۰۰۲۱

خبرنامه ۰۰۲۰/ نمایشگاه تخصصی اوراسیا 16 تیر 1400

خبرنامه ۰۰۲۰/ نمایشگاه تخصصی اوراسیا

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “نمایشگاه تخصصی اوراسیا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   خبرنامه ۰۰۲۰  

اطلاعیه ۰۰۱۹/تعرفه آگهی در فصلنامه استصنا 05 تیر 1400

اطلاعیه ۰۰۱۹/تعرفه آگهی در فصلنامه استصنا

📌اطلاعیه ۰۰۱۹ 📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “تعرفه آگهی در فصلنامه استصنا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   اطلاعیه ۰۰۱۹

فراخوان ۰۰۱۸/ نشست مشترک با مدیران بانک تجارت 02 تیر 1400

فراخوان ۰۰۱۸/ نشست مشترک با مدیران بانک تجارت

🔺🔻فراخوان  ۰۰۱۸ 🔺قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “نشست مشترک با مدیران بانک تجارت” فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.   فراخوان ۰۰۱۸

فراخوان ۰۰۱۷ – دستاوردهای جدید اعضا 01 تیر 1400

فراخوان ۰۰۱۷ – دستاوردهای جدید اعضا

📌فراخوان ۰۰۱۷ 📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “اعلام دستاوردهای جدید اعضا” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   فراخوان ۰۰۱۷

فراخوان ۰۰۱۶/ عضویت در کمیته های تخصصی 30 خرداد 1400

فراخوان ۰۰۱۶/ عضویت در کمیته های تخصصی

📌فراخوان ۰۰۱۶ جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “عضویت در کمیته های تخصصی” فایل ذیل را مطالعه فرمایید   فراخوان ۰۰۱۶

اطلاعیه ۰۰۱۵/ پرداخت حق عضویت معوق و سال جاری 29 خرداد 1400

اطلاعیه ۰۰۱۵/ پرداخت حق عضویت معوق و سال جاری

🔺🔻اطلاعیه ۰۰۱۵ 🔺قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “پرداخت حق عضویت معوق و سال جاری” فایل پیوست را دانلود فرمایید.     اطلاعیه ۰۰۱۵  

فراخوان ۰۰۱۴/ توانمندی ساخت مجموعه های مینی ریفاینری 29 خرداد 1400

فراخوان ۰۰۱۴/ توانمندی ساخت مجموعه های مینی ریفاینری

🔺🔻خبرنامه ۰۰۱۴ 🔺قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “توانمندی ساخت مجموعه های مینی ریفاینری” فایل پیوست را ملاحظه فرمایید.   فراخوان ۰۰۱۴

فراخوان ۰۰۱۳/ تشکیل کمیته های تخصصی 22 خرداد 1400

فراخوان ۰۰۱۳/ تشکیل کمیته های تخصصی

🔻🔺فراخوان ۰۰۱۳/ قابل توجه کلیه شرکت های عضو 🔻جهت کسب اطلاعات بیشتر در ار تباط با “تشکیل کمیته های تخصصی” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   فراخوان ۰۰۱۳