صد و هفتادمین نشست اعضای کمیسیون توسعه بازار 24 تیر 1399

صد و هفتادمین نشست اعضای کمیسیون توسعه بازار

صد و هفتادمین نشست اعضای کمیسیون توسعه بازار عصر دیروز در دبیرخانه استصنا  برگزاری شد، در این جلسه ارائه گزارش کمیته بازار داخل،ارائه گزارش توسعه صادرات و امور بین الملل و همچنین بررسی گزارش های منتشره انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در این جلسه ضمن همفکری و هم اندیشی در حوزه توسعه […]

اخبار کمیسیون ها