جلسه کمیته عضویت استصنا برگزار شد 03 آذر 1400

جلسه کمیته عضویت استصنا برگزار شد

🏳️🏳️جلسه کمیته عضویت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران صبح امروز مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ در دبیرخانه استصنا برگزار شد در این نشست پس از بررسی پرونده تعدادی از متقاضیان عضویت در انجمن، ۵ شرکت به خانواده بزرگ استصنا پیوستند.

اخبار کمیته ها