فصلنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران-پاییز ۱۴۰۰/سال دوازدهم-دوره جدید-شماره ۲ 28 اردیبهشت 1401

فصلنامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران-پاییز ۱۴۰۰/سال دوازدهم-دوره جدید-شماره ۲

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت دریافت فایل pdf نشریه چاپی پاییز ۱۴۰۰ استصنا فایل ذیل را دانلود بفرمایید.   estesna No 2 1400.10.22-final

پژوهش
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش نفت و شرکتهای تابعه وزارت نفت: از حیث منابع و مصارف و طرحهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ (ویرایش اول) 28 مهر 1400

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش نفت و شرکتهای تابعه وزارت نفت: از حیث منابع و مصارف و طرحهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ (ویرایش اول)

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش نفت و شرکتهای تابعه وزارت نفت: از حیث منابع و مصارف و طرحهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ (ویرایش اول)” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. فایل نهایی . بودجه

مسیر توسعه، خلق ارزش ملی و اهداف راهبردی در پیمان‌نامه‌های خارجی (از جمله چین) 28 مهر 1400

مسیر توسعه، خلق ارزش ملی و اهداف راهبردی در پیمان‌نامه‌های خارجی (از جمله چین)

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “مسیر توسعه، خلق ارزش ملی و اهداف راهبردی در پیمان‌نامه‌های خارجی (از جمله چین)” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   ۹۹۰۹

بررسی وضعیت بخش صنعت و شرکتهای دانش بنیان در تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ ـ (ویرایش اول) 28 مهر 1400

بررسی وضعیت بخش صنعت و شرکتهای دانش بنیان در تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ ـ (ویرایش اول)

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بررسی وضعیت بخش صنعت و شرکتهای دانش بنیان در تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ ـ (ویرایش اول)” فایل پیوست را مطالعه بفرمایید. ۹۹۰۸  

بررسی واردات سال ۱۳۹۸ در حوزه تجهیزات صنعت نفت و تاثیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی 28 مهر 1400

بررسی واردات سال ۱۳۹۸ در حوزه تجهیزات صنعت نفت و تاثیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بررسی واردات سال ۱۳۹۸ در حوزه تجهیزات صنعت نفت و تاثیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۹۹۰۷ ۹۹۰۷٫۱  

اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت 28 مهر 1400

اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت ” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۹۹۰۶

28 مهر 1400

اظهارنظر کارشناسی در خصوص ” برنامه وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” اظهارنظر کارشناسی در خصوص ” برنامه وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم ” و ارایه برخی پیشنهادات فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۱۴۰۰-۴  

انتظارات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از مجلس یازدهم 10 تیر 1399

انتظارات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از مجلس یازدهم

انتظارات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از مجلس یازدهم انتظارات استصنا از مجلس یازدهم

اظهار نظر کارشناسی درباره آئین نامه اجرایی مطالبات قراردادی 10 تیر 1399

اظهار نظر کارشناسی درباره آئین نامه اجرایی مطالبات قراردادی

اظهار نظر کارشناسی درباره آئین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی،موضوع ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتیدر تامین نیاز های کشور و تقویت آنها در امر صادرات اظهار نظر کارشناسی  

بررسی و تحلیل آماری چالش های شرکتهای عضو در سال ۹۹ 27 خرداد 1399

بررسی و تحلیل آماری چالش های شرکتهای عضو در سال ۹۹

بررسی و تحلیل آماری چالش های شرکتهای عضو در سال ۹۹

راهکارهای پیشنهادی جهش تولید و عبور از تاثیرات کرونا بر اقتصاد 22 اردیبهشت 1399

راهکارهای پیشنهادی جهش تولید و عبور از تاثیرات کرونا بر اقتصاد

  انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران راهکارهای پیشنهادی جهش تولید وعبور از تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا  بر اقتصاد فروردین ماه ۱۳۹۹   عنوان گزارش: راهکارهای پیشنهادی جهش تولید و عبور از تاثیرات منفی شیوع ویروس کرونا  بر اقتصاد واحد پژوهش انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تهیه و تدوین‌كنندگان:  گروه کارشناسی  (کمیسیون های […]