مقاله-استفاده حداکثری از چاه کم بازده 30 آبان 1401

مقاله-استفاده حداکثری از چاه کم بازده

جهت دریافت متن مقاله استفاده حداکثری از چاه کم بازده فایل پیوست را دانلود بفرمایید. مقاله احیا

پژوهش
احصاء مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت در راستای تدوین نقشه راه و برنامه‌های راهبردی کمسیون انرژی و محیط زیست 28 مهر 1400

احصاء مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت در راستای تدوین نقشه راه و برنامه‌های راهبردی کمسیون انرژی و محیط زیست

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با ” احصاء مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت در راستای تدوین نقشه راه و برنامه‌های راهبردی کمسیون انرژی و محیط زیست”  فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۱۴۰۰-۳٫docx  

مطالبات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) از کابینه دولت سیزدهم 28 مهر 1400

مطالبات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) از کابینه دولت سیزدهم

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “مطالبات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) از کابینه دولت سیزدهم ”  فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۱۴۰۰-۲

پيشنهاداتي در خصوص تحقق شعار سال ۱۴۰۰ باعنوان”توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها” در بخش ساخت تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ويرايش اول) 28 مهر 1400

پيشنهاداتي در خصوص تحقق شعار سال ۱۴۰۰ باعنوان”توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها” در بخش ساخت تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ويرايش اول)

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “پيشنهاداتي در خصوص تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان “توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها” در بخش ساخت تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ويرايش اول)” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۱۴۰۰-۱

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش نفت و شرکتهای تابعه وزارت نفت: از حیث منابع و مصارف و طرحهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ (ویرایش اول) 28 مهر 1400

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش نفت و شرکتهای تابعه وزارت نفت: از حیث منابع و مصارف و طرحهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ (ویرایش اول)

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش نفت و شرکتهای تابعه وزارت نفت: از حیث منابع و مصارف و طرحهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ (ویرایش اول)” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. فایل نهایی . بودجه

مسیر توسعه، خلق ارزش ملی و اهداف راهبردی در پیمان‌نامه‌های خارجی (از جمله چین) 28 مهر 1400

مسیر توسعه، خلق ارزش ملی و اهداف راهبردی در پیمان‌نامه‌های خارجی (از جمله چین)

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “مسیر توسعه، خلق ارزش ملی و اهداف راهبردی در پیمان‌نامه‌های خارجی (از جمله چین)” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   ۹۹۰۹

بررسی وضعیت بخش صنعت و شرکتهای دانش بنیان در تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ ـ (ویرایش اول) 28 مهر 1400

بررسی وضعیت بخش صنعت و شرکتهای دانش بنیان در تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ ـ (ویرایش اول)

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بررسی وضعیت بخش صنعت و شرکتهای دانش بنیان در تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ ـ (ویرایش اول)” فایل پیوست را مطالعه بفرمایید. ۹۹۰۸  

بررسی واردات سال ۱۳۹۸ در حوزه تجهیزات صنعت نفت و تاثیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی 28 مهر 1400

بررسی واردات سال ۱۳۹۸ در حوزه تجهیزات صنعت نفت و تاثیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بررسی واردات سال ۱۳۹۸ در حوزه تجهیزات صنعت نفت و تاثیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۹۹۰۷ ۹۹۰۷٫۱  

اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت 28 مهر 1400

اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” اظهار نظر درباره پیش نویس اهم برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت ” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۹۹۰۶

28 مهر 1400

اظهارنظر کارشناسی در خصوص ” برنامه وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با” اظهارنظر کارشناسی در خصوص ” برنامه وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم ” و ارایه برخی پیشنهادات فایل پیوست را مطالعه فرمایید. ۱۴۰۰-۴  

انتظارات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از مجلس یازدهم 10 تیر 1399

انتظارات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از مجلس یازدهم

انتظارات انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران از مجلس یازدهم انتظارات استصنا از مجلس یازدهم