تقدیر از حضور پرشور اعضا در همایش استصنا 19 مرداد 1401

تقدیر از حضور پرشور اعضا در همایش استصنا

به نام خداوند بخشنده مهربان نخستین همایش سازندگان تجهیزات صنعت نفت و حوزه کارفرمایی با رویکرد توانمندی های سازندگان، نیازمندی های کارفرمایی- تسهیل گری در عرضه ، تقاضا و تعاملات – حمایت از ساخت بار اول  و شرکت های دانش بنیان در چهار بخش اصلی سخنرانی، جلسات B2B , کنفرانس خبری، و نمایشگاه جانبی که […]

فیلم