تفاهم نامه همکاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با پارک نوآوری و فناوری وزارت نفت 23 اردیبهشت 1401

تفاهم نامه همکاری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با پارک نوآوری و فناوری وزارت نفت

تفاهم‌نامه همکاری میان «استصنا» و پارک نوآوری و فناوری نفت منعقد شد انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در نخستین روز بیست و ششمین نمایشگاه نفت با پارک فناوری نفت تفاهم نامه همکاری‌های مشترک امضاء کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، مراسم تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پارک نوآوری و فناوری […]

فیلم
مصاحبه سیما نیوز با مجید محمدپور رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 16 اسفند 1399

مصاحبه سیما نیوز با مجید محمدپور رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران