دهمـیـن جلسـه هیـأت مدیــره دوره نهـم برگزار شد 22 فروردین 1401

دهمـیـن جلسـه هیـأت مدیــره دوره نهـم برگزار شد

📌دهمـیـن جلسـه هیـأت مدیــره دوره نهـم در دبیرخانه استصنا در حال برگزاری می باشد در این نشست پیرامون گزارش جابه جایی دبیرخانه، نحوه جانمایی نمایشگاه بین المللی نفت تهران ، مشکل افزایش قیمت تمام شده محصولات در پروژه ها، بررسی برنامه سال ۱۴۰۱ و برنامه کارگروه ها به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

هیات مدیره و بازرس
دوره ششم 30 فروردین 1399

دوره ششم

ششمین دوره هیأت مدیره استصنا رضا پديدار رئیس هیات مدیره سيامك صميمي دهكردي نایب رئیس هیأت مدیره فارس هاشم زاده عضو اصلی و خزانه دار حميدرضا طيبي عضو اصلی هیات مدیره سعيد ربيعي عضو اصلی هیات مدیره محمود تبريزي عضو اصلی هیات مدیره سيد تقي حجازي  عضو اصلی هیات مدیره حسن کاظمي عضو اصلی هیات […]

دوره پنجم 30 فروردین 1399

دوره پنجم

پنجمین دوره هیأت مدیره استصنا سيروس تالاري رئیس هیات مدیره پيام خليلي نایب رئیس هیأت مدیره سعيد ربيعي عضو اصلی و خزانه دار كيهاندخت كاويانپور عضو اصلی هیات مدیره رضا پديدار عضو اصلی هیات مدیره علي محمد ايزدي عضو اصلی هیات مدیره حسن كاظمي عضو اصلی هیات مدیره سيامك صميمي دهكردي عضو اصلی هیات مدیره […]

دوره چهارم 30 فروردین 1399

دوره چهارم

چهارمین دوره هیأت مدیره استصنا رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیات مدیره همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره علی محمد ایزدی عضو اصلی و خزانه دار  سید ذبیح الله طباطبائی عضو اصلی هیات مدیره ناصر حیدری نسب عضو اصلی هیات مدیره هانری هاروتونیان عضو اصلی هیات مدیره محمود تبریزی عضو اصلی هیات مدیره جلال الدین محمودی […]

دوره سوم 30 فروردین 1399

دوره سوم

 سومین دوره هیأت مدیره استصنا رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیات مدیره همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره علی محمد ایزدی عضو اصلی و خزانه دار محمد ابراهیم پورشهامی عضو اصلی هیات مدیره محمود تبریزی عضو اصلی هیات مدیره ناصر حیدری نسب عضو اصلی هیات مدیره هانری هاروتونیان عضو اصلی هیات مدیره داریوش شیبانی عضو اصلی […]

دوره دوم 30 فروردین 1399

دوره دوم

دومین دوره هیأت مدیره استصنا رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیات مدیره همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره علی محمد ایزدی عضو اصلی و خزانه دار محمدابراهیم پورشهامی عضو اصلی هیات مدیره  غلام عباس طاهری عضو اصلی هیات مدیره حمیدصدیق تهران عضو اصلی هیات مدیره هانری هاروتونیان عضو اصلی هیات مدیره محمود تبریزی عضو اصلی هیات […]

دوره هشتم 27 فروردین 1399

دوره هشتم

دوره اول 27 فروردین 1399

دوره اول

رضا خیامیان اصفهانی رئیس هیأت مدیره همایون مددی نایب رئیس هیأت مدیره محمد ابراهیم پورشهامی عضو اصلی و خزانه دار محمود تبریزی عضو اصلی هیأت مدیره میربیوک احقاقی عضو اصلی هیأت مدیره علی محمد ایزدی عضو اصلی هیأت مدیره حمید صدیق تهران عضو اصلی هیأت مدیره بهرام شریفیان عضو اصلی هیأت مدیره علی اصغر لهراسبی […]