قانون مالیات بر ارزش افزوده 26 تیر 1400

قانون مالیات بر ارزش افزوده

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت دریافت فایل قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود بفرمایید قانون مالیات بر ارزش افزوده  

قوانین و مقررات
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 17 فروردین 1400

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت دریافت فایل  PDF قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از طریق لینک ذیل اقدام فرمایید.   قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 17 فروردین 1400

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت دریافت فایل  PDF  در ارتباط با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق لینک ذیل اقدام فرمایید.   قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

قانون بودجه۱۴۰۰ 15 فروردین 1400

قانون بودجه۱۴۰۰

📌📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت مطالعه قوانین بودجه ۱۴۰۰ فایل  پیوست را دانلود فرمایید.  قانون بودجه ۱۴۰۰