کنفرانس خبری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد 07 آذر 1400

کنفرانس خبری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران برگزار شد

روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹  کنفرانس خبری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در دبیرخانه این انجمن برگزار شد. در این نشست که با حضور اقای مجید محمد پور رییس هیات مدیره، احسان ثقفی عضو هیات مدیره و رییس ستاد رویداد و نمایشگاه ها و آقای پناهی دبیرانجمن در کنار جمعی از اصحاب رسانه برگزار گردید،

رویداد ها