تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و بانک تجارت 05 تیر 1400

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و بانک تجارت

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباطات با تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بانک تجارت و دریافت فایل pdf از طریق جدول ذیل اقدام فرمایید.   تفاهم نامه با بانک تجارت ۹۹٫۱۱٫۲۸

تفاهم نامه ها
تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بانک صادرات ایران 03 اسفند 1399

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بانک صادرات ایران

جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بانک صادرات ایران فایل ذیل را دانلود نمایید.   تفاهم نامه بانک صادرات با استصنا الحاقیه امضا شده ـ تفاهم نامه انجمن با بانک صادرات    

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با سازمان منطقه آزاد کیش 03 اسفند 1399

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با سازمان منطقه آزاد کیش

جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با سازمان منطقه آزاد کیش فایل ذیل را دانلود نمایید.   تفاهم نامه منطقه آزاد کیش و استصنا

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با مجتمع گاز پارس جنوبی 03 اسفند 1399

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با مجتمع گاز پارس جنوبی

جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با مجتمع گاز پارس جنوبی  فایل ذیل را دانلود نمایید.   توافق نامه مجتمع پارس جنوبی

تفاهم نامه بانک صادرات و انجمن سازندگان تجهیزیات صنعت نفت ایران 03 اسفند 1399

تفاهم نامه بانک صادرات و انجمن سازندگان تجهیزیات صنعت نفت ایران

جهت مشاهده فایل تفاهم نامه استصنا و بانک صادرات از طریق لینک ذیل وارد شوید.   تفاهم نامه بانک صادرات