تفاهم نامه همکاری استصنا با پتروشیمی پترو آزمند لردگان، پترو آوات اورامان – و پترو فراز هوران امضا شد 25 اسفند 1400

تفاهم نامه همکاری استصنا با پتروشیمی پترو آزمند لردگان، پترو آوات اورامان – و پترو فراز هوران امضا شد

در سومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی در جزیره کیش سه تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با پتروشیمی های پترو آزمند لردگان،  آوات اورامان و پترو فراز هوران امضا شد.   تفاهم نامه استصنا با پتروشیمی پتروآرمند لردگان تفاهم نامه استصنا با پتروشیمی آوات […]

تفاهم نامه ها
تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با Sercobe 03 اسفند 1399

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با Sercobe

جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با Sercobe  فایل ذیل را دانلود نمایید.  

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بانک صادرات ایران 03 اسفند 1399

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بانک صادرات ایران

جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بانک صادرات ایران فایل ذیل را دانلود نمایید.   تفاهم نامه بانک صادرات با استصنا الحاقیه امضا شده ـ تفاهم نامه انجمن با بانک صادرات    

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با سازمان منطقه آزاد کیش 03 اسفند 1399

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با سازمان منطقه آزاد کیش

جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با سازمان منطقه آزاد کیش فایل ذیل را دانلود نمایید.   تفاهم نامه منطقه آزاد کیش و استصنا

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با مجتمع گاز پارس جنوبی 03 اسفند 1399

تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با مجتمع گاز پارس جنوبی

جهت مشاهده متن تفاهم نامه انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با مجتمع گاز پارس جنوبی  فایل ذیل را دانلود نمایید.   توافق نامه مجتمع پارس جنوبی

تفاهم نامه بانک صادرات و انجمن سازندگان تجهیزیات صنعت نفت ایران 03 اسفند 1399

تفاهم نامه بانک صادرات و انجمن سازندگان تجهیزیات صنعت نفت ایران

جهت مشاهده فایل تفاهم نامه استصنا و بانک صادرات از طریق لینک ذیل وارد شوید.   تفاهم نامه بانک صادرات   الحاقیه تفاهم نامه فی مابین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بانک صادرات که در سومین همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در جزیره کیش امضا شد به قرار ذیل می باشد. […]