بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ 21 مهر 1400

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱

📌📌قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱” فایل پیوست را مطالعه فرمایید. بخشنامه بودجه سال۱۴۰۱

برون سازمانی
سند ارتقا بهره وری بخش نفت 20 مرداد 1400

سند ارتقا بهره وری بخش نفت

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت دریافت فایل “سند ارتقا بهره وری بخش نفت ” فایل ذیل را دانلود فرمایید.   سند ارتقای بهره وری بخش نفت  

بازنگری ضوابط ابلاغی نحوه استفاده از مبالغ مشروط (موضوع ماده ۵۴) شرایط عمومی 20 مرداد 1400

بازنگری ضوابط ابلاغی نحوه استفاده از مبالغ مشروط (موضوع ماده ۵۴) شرایط عمومی

قابل توجه کلیه شرکت های عضو   جهت دریافت فایل “بازنگری ضوابط ابلاغی نحوه استفاده از مبالغ مشروط (موضوع ماده ۵۴) شرایط عمومی” فایل پیوست را دانلود فرمایید.   بازنگری ضوابط ابلاغی نحوه استفاده از مبالغ مشروط موضوع ماده ۵۴ شرایط عمومی پیمان

دستور العمل اجرایی جز ۳- بند الف- ماده۴ (نحوه محاسبه عمق ساخت داخل محصول) 26 تیر 1400

دستور العمل اجرایی جز ۳- بند الف- ماده۴ (نحوه محاسبه عمق ساخت داخل محصول)

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت دریافت فایل دستور العمل اجرایی جز ۳- بند الف- ماده ۴(نحوه محاسبه عمق ساخت داخل محصول) از طریف فایل ذیل اقدام بفرمایید. دستور العمل اجرایی

تصویب نامه هیأت وزیران با هدف رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی 26 تیر 1400

تصویب نامه هیأت وزیران با هدف رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی

قابل توجه کلیه شرکت های عضو جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “تصویب نامه هیأت وزیران با هدف رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی” فایل پیوست  را دانلود بفرمایید.   تصویب نامه هیأت وزیران با هدف رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی

دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر 13 تیر 1400

دستور العمل نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با آیین نامه نحوه رسیدیگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی فایل پیوست را مطالعه فرمایید. نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع قانون حداکثر

آیین نامه تضمین معاملات دولتی 13 تیر 1400

آیین نامه تضمین معاملات دولتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با آیین نامه تضمین معاملات دولتی فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   آیین نامه تضمین معاملات دولتی

آیین نامه تشویق صادر کنندگان نمونه 13 تیر 1400

آیین نامه تشویق صادر کنندگان نمونه

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با آیین نامه  تشویق صادر کنندگان نمونه فایل پیوست را مطاله فرمایید.   آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه

آیین نامه های اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 13 تیر 1400

آیین نامه های اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با آیین نامه های  اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور فایل های  پیوست را مطاله فرمایید. آیین نامه اجرایی تبصره۲ ماده ۴ قانون حداکثر ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر آیین نامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) ماده۴ قانون حداکثر آیین نامه […]

قانون مقررات صادرات و واردات 13 تیر 1400

قانون مقررات صادرات و واردات

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات فایل پیوست را مطالعه فرمایید.   آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 13 تیر 1400

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فایل پیوست را دانلود فرمایید.   آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی