کمیسیون توسعه و تسهیل کسب و کار

اين كميسيون با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن، در كنار ارائه مشاوره حقوقي در زمينه تدوين آيين نامه هاي اجرايي انجمن، قوانینی که در حوزه کسب وکار اعضاء در کشور مصوب یا اجرایی می شود را مطالعه و پیشنهادات تخصصی را تقديم هيأت مديره و مسئولین ذیربط  دولت  و 
تصمیم گیر می نماید. فعالیت این کمیسیون در قالب سه کمیته  تخصصی ” حقوقی و قراردادها “، ” قوانین حمایتی از خدمات و کالای ساخت داخل ” و ” طرح ها و لوایح ” برنامه ریزی شده است.

قرارداد تیپ ، یکسان سازی قراردادها، اصلاحات آیین نامه تضمین معاملات دولتی، دستورالعمل اجرایی قانون حداکثر و لایحه قانون رفع موانع تولید از جمله اقدامات ارزشمند این کمیسیون می باشد.

 

اعضای کمیسیون تسهیل کسب و کار
نام و نام خانوادگي سمت نام شركت
سيامك صميمي دهكردي رئیس كميسيون ایران استیل ساخت
مجتبی صدیق نایب رئیس كميسيون توربین ارکان ایرانیان
محمد حسن حقگويي عضو كميسيون پارس اخگر
فيض الله  جعفری عضو كميسيون ــــــ
اصغر بارزي عضو كميسيون قشم ولتاژ
سعيد حلمي عضو كميسيون هامون گستر صنعت
غلامرضا بيات عضو كميسيون كارونسر
محمد مولانا عضو كميسيون مپنا
محمد حسن تبدلات عضو كميسيون سازه های یاتاقان شهریار
حمید خاکسار عضو كميسيون همراه پوشش
احسان اله یاری عضو كميسيون توس پیوند