کمیسیون بیمه، مالیات و سرمایه

این کمیسیون با هدف همفکری و مشارکت در تصميم گيري های انجمن، از طریق راهنمایی و حمایت و دفاع از پرونده های جاری اعضای انجمن و بنگاه هایی که تمایل دارند انجمن از حقوق آنان دفاع نماید در سازمان امور مالیاتی ، بانک و بیمه ، آموزش انتخاب انجمن بعنوان مرجع دفاع از حقوق بنگاه های عضو انجمن در سازمان امور مالیاتی و بانک و بیمه ، پیشنهاد برای معرفی افرادی برای دفاع مالیاتی در هیأت ها و مشاوره و راهنمایی به جهت دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از بانک ها و موسسات مالی برای اعضاء فعالیت می نماید و دستیابی به اهداف مورد نظر  را در قالب  سه کمیته ” بانک و صندوق های مالی”،”  بیمه” و ” مالیات و دارایی و گمرک” برنامه ریزی نموده است.

 

اعضای كميسيون بیمه، مالیات و سرمایه

نام و نام خانوادگي سمت نام شركت
مرتضی میری رئیس کمیسیون تهران سکو
احسان ثقفي نایب رئیس کمیسیون سدید کاران صبا
جلال جانی عضو کمیسیون ایران تابلو
کیان حشمی عضو کمیسیون کمک صنعت جنوب
سید مرتضی حسینی عضو کمیسیون مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
علیرضا سید ستاری عضو کمیسیون گروه توربین ماشین خاورمیانه
راضیه قشلاقی عضو کمیسیون فراز انرژی آسیا
علیرضا مه پور عضو کمیسیون برودتی حرارتی نیک
وحید بهرامعلی  پناه عضو کمیسیون پویا صنعت سپهر آرمان
شکوفه میرزاجانی عضو کمیسیون کمک صنعت جنوب
محمد علی ملک پور عضو کمیسیون سدید کاران صبا