مهمترین محصولات این گروه شامل انواع پمپ های درون چاهی، توپک ها، مته های حفاری PDC و ROCK BIT، آسیاب کننده ها، تجهیزات سیمان کاری چاه­ها، لوله های جداری، MILLING TOOLS و … می­باشد. تولیدکنندگان این گروه شامل دو دسته­اند: دسته اول شامل شرکت­هایی است که از طراحی و مهندسی تا تکنولوژی ساخت به مرز بومی سازی رسیده­اند و دسته دوم فاقد دانش فنی اما صاحب تکنولوژی ساخت بر اساس مهندسی معکوس هستند، اما قادر به تأمین نیازهای کشور از محل تولیدات داخلی خود می باشند. در صورت پیوند ظرفیت­های ساخت داخل، برای آن دسته از تولید کنندگان تکنولوژی محور این گروه با شرکت­های طراز اول جهانی، می­توان در این زمینه هم به دانش فنی و فناوری بومی دست یافت.

 

لیست اعضا تجهیزات حفاری