قابل توجه کلیه شرکت های عضو

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با “پيشنهاداتي در خصوص تحقق شعار سال ۱۴۰۰
با عنوان “توليد؛ پشتيباني ها، مانع زدايي ها” در بخش ساخت تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ويرايش اول)” فایل پیوست را مطالعه فرمایید.

۱۴۰۰-۱