شصت و ششمین هفته نامه الکترونیک انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

– مصاحبه با آقای دکتر طیبی عضو سابق هیات مدیره استصنا(جهش تولید در سایه رکود اقتصادی)

– مصاحبه با دکتر بهارفر رئیس کمیسیون توسعه بازار(سهم شرکت های دانش بنیان در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی)

– گزارش ها(مولفه های تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی ایران و شکل گیری فرضی همسویی اقتصاد ایران با ونزوئلا)

– معرفی کتاب(دکترین شوک)

 

شصت و ششمین ماهنامه