هشتمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت نیرو ۹ و ۱۰ اسفندماه در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران، شهرک والفجر برگزار می شود.انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران روز گذشته مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ اقدام به برگزاری پنلی با محوریت شرکت های دانش بنیان و توسعه بازارهای داخلی و خارجی کرد.به گزارش خبرنگار استصنا این پنل با سخنرانی آقای احسان ثقفی-ریاست هیات مدیره، در راستای حمایت از سازندگان تجهیزات داخلی عضو استصنا برگزار شد. در پایان پنل تقدیرنامه ای جهت قدردانی به ایشان تقدیم شد.