«مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری منتخب ایران شد.

مسعود پزشکیان با کسب بیشترین آرا در دومین مرحله چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی توفیق در راستای تحول و خدمتگذاری به کشور و هموطنان مان را داریم.