عضویت در استصنا :

 

شرکتهایی که تمایل به عضویت در این نهاد صنفی را دارند، می بایست حداقل پنج شرط ذیل که توسط کمیته عضویت بررسی می شود را احراز نمایند:

۱٫ تابعیت ایران

۲٫ پروانه بهره برداری ، گواهی فعالیت صنعتی و در حوزه ساخت تجهیزات مرتبط با صنعت نفت

۳٫ دارا بودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب

۴٫ قبول قوانین اساسنامه و تصمیمات قانونی ارکان انجمن

۵٫ پرداخت ورودیه و حق عضویت به صورت منظم

۶٫ داشتن قرارداد با موضوع مجوز در صنعت نفت

۷٫ عضویت در وندورلیست شرکت های کارفرمایی صنعت نفت

متقاضیان می توانند فرم عضویت را از سایت انجمن دریافت و پس از تکمیل به همراه سایر مدارک لازم از طریق پست الکترونیکی و یا آدرس پستی به انجمن ارسال نمایند.

 

فرم عضویت استصنا