صد و هفتادمین نشست اعضای کمیسیون توسعه بازار عصر دیروز در دبیرخانه استصنا  برگزاری شد، در این جلسه ارائه گزارش کمیته بازار داخل،ارائه گزارش توسعه صادرات و امور بین الملل و همچنین بررسی گزارش های منتشره انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و

در این جلسه ضمن همفکری و هم اندیشی در حوزه توسعه بازار داخل و خارج (صادرات) ، گزارشات اقتصادی اخیر منتشره انجمن در موضوعات واردات سال ۹۸ و چشم انداز اقتصاد ۹۹ و چگونگی حضور شرکت های SME در فرابورس مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت فعال سازی کار گروه های مشترک انجمن و حوزه کارفرمایی و همچنین ضرورت جلوگیری از واردات اقلام تولیدی شرکتهای عضو، تاکید گردید.

در ادامه جلسه که با حضور هشت عضو ثابت کمیسیون به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد. انتخابات داخلی کمیسیون انجام و به اتفاق آرا محمد جواد بهارفر به سمت رئیس کمیسیون ، مجتبی اسلامی نائب رئیس و حسین صابریان به عنوان دبیر کمیسیون تعیین گردیدند.