🔺۸۰ درصد تجهیزات صنعت نفت بومی‌سازی شده است/ در بازگشت ارز صادراتی دچار مشکل هستیم

🔹احسان ثقفی رئیس انجمن استصنا گفت: حدود ۸۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی توسط سازندگان داخلی طراحی، ساخت و بومی‌سازی شده است.

🔹اگر حمایت‌های دولتی به صورت معقول وجود داشته باشد می‌توان تا ۹۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را نیز در طی یک برنامه ۴ ساله تامین کنیم.

🔹امسال عمده تمرکز سازندگان داخلی بر صادرات تجهیزات ایرانی است ولی در بازگشت پول دچار مشکلات زیادی هستیم که کار را سخت کرده است.