تجهيزات ثابت به تجهيزاتي گفته ميشود كه در حين كار و بهره برداری، كامالً ثابت باشند. مهمترین محصولات این گروه شامل انواع تجهیزات ثابت حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، از جمله این تجهيزات ميتوان به راكتورها، مبدلها، فيلترها، مخازن تحت فشار و … اشاره كرد. این گونه تجهيزات تنها تحت تأثير عواملي همچون فشار داخلي، فشار خارجي، وزن، انقباض و انبساط و تنشهای حرارتي قرار دارند  و بر خالف تجهيزات دوار هيچ گونه قطعه یا بخش متحركي در آنها وجود ندارد.

 

لیست اعضا تجهیزات ثابت
ردیف نام شرکت نام مدیر عامل وب سایت
۱ خانیران مبدل علی قاسمی www.Khaniran.ir
۲ کولر هوایی آبان رضا خیری دیزجی www.abanaircooler.com
۳ پارس تک پتروشریف (پارس تکنیک) محی الدین احمدی www.parstechnic.com
۴ آمل کربوراندم مهدی حبیب زاد کاشی www.amolcarborundom.com
۵ مهندسی سدید کاران صبا احسان ثقفی sabacrane.com
۶ توربین دار عظیم عظیمی نژادان www.turbinedar.com
۷ پترو انرژی خلیج فارس خسرو کهریزی www.gpeco.com
۸ تقطیران کاشان سید تقی حجازی www.taghtiran.com
۹ گروه صنعتی بهسازان بازو سعید مشتاقیان www.bhc.ir
۱۰ پژوهشی صنعتی طاها قالب توس انوشیروان فرشیدیان فر www.parsmobadeltoos.com
۱۱ پترو گاز پارسا محمد جودی www.petrogasparsa.com
۱۲ گروه اطلس ساراوان داوود مهدی نیا www.saravanmfg.com
۱۳ شهراب شرق تهران حسین یوسف نیا www.shahrab.com
۱۴ پترو سازه بین الملل آرام رضا عباس زاده www.petrostracture.com
۱۵ مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا عبدالمجید رجبی www.mapnabe.com
۱۶ همپا انرژی(هدکو) محسن زمردیان www.hedcoint.com
۱۷ شرکت مهندسی آب و فاضلاب موجان رضا سردشتی www.mojan.ir
۱۸ آتیه پردازان ظهور شریف مهدی شفیعی قاسمی www.apzsharif.com
۱۹ هیلاویس مجتبی موذنی طرقی www.hilavis.com
۲۰ شرکت رویان تجهیز جم غلامرضا مهجوری www.royantajhiz.com
۲۱ کارخانجات ماشین سازی اصفهان حسین حاجی شفیعی www.emmc.ir
۲۲ توربین دار عظیم عظیمی نژادان www.turbinedar.com
۲۳ برودتی و حرارتی نیک حسن نیکنام www.nikbh.com
۲۴ هیدروپارس پتروسیال حسین کاویانی www.hydropars.com
۲۵ لوید تهران محمدخردمند www.loydco.com
۲۶ گروه صنعتی بهسازان بازو سعید مشتاقیان www.bhc.ir
۲۷ فن کاوان انرژی پویا سید علیرضا عادلی www.fepco.org
۲۸ پولادورزان کیمیا محسن خداکرمی www.pooladvarzan.com
۲۹ آرمان انرژی تک رضا خیامیان www.armanenergytak.com
۳۰ شرکت مهندسی آب و فاضلاب موجان رضا سردشتی www.mojan.ir
۳۱ مهندسی لوید تهران محمد خردمند www.loydco.com