انواع خودروهای آتش نشانی، پمپ های سانتریفیوژ تا ظرفیت ۶۵۰۰ لیتر بر دقیقه، مانیتورهای آب پاش ثابت، سقفی و سیار، حوض ریل­های آتش نشانی در متراژ تا ۶۰ متر، فوم آتش نشانی، پودر خشک شیمیایی، تریلر پمپ آتش نشانی نظر به اینکه محصولات این گروه از دو جنبه شامل مسائل ایمنی و وقوع حادثه از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، بدلیل استانداردهای خیلی سخت، سطح خودکفایی این گروه در حد ۶۰% باقی مانده است. بزرگترین عامل توسعه ساخت داخل این گروه، معطوف به عدم دسترسی به استانداردهای ایمنی بین المللی و همچنین سطح نیاز داخل کشور می باشد. شایان ذکر است پس از نصب یک سیستم کامل ایمنی و آتش نشانی در یک واحد تولیدی و بهره برداری ممکن است سال ها باقی بماند بدون اینکه نیاز به نصب تجهیزات جدید داشته باشد.

لیست اعضا تجهیزات ایمنی و آتشنشانی
ردیف کد عضویت
نام شرکت نام مدیرعامل وب سایت
۱ ۱۰۹۳ گسترش خدمات ایمنی و آتش نشانی نگهبان علی عبدی www.negahbanfire.com
۲ ۱۳۷۸ ساریاک رافی پایچوک www.sariak.com
۳ ۱۱۸۷ سنگین کار صنعت امید سنگینی آذر www.sanginkar.com
۴ ۱۷۶۲ صنعتی و تولیدی هزاوه اراک احمدرضا هزاوه www.hezaveh-arak.co