📌مراسم افتتاحیه رسمی نمایشگاه آغاز مراسم افتتاحیه نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدید پذیر در مرکز نمايشگاه های بین المللي کیش توسط رئیس منطقه آزاد کیش آقای سعید محمد