قابل توجه کلیه شرکت های عضو
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با ” ثبت نام هیات داوری و بازرسان انجمن” فایل پیوست را دانلود فرمایید.

 

اطلاعیه کاندیداتوری. شماره ۱